pazaryeli

Ticaret Yap Cesur Ol Para Kazan
En geniş ülke 17 075 200 Km2 ile Rusya’dır.
En küçük ülke 0,44 Km2 ile Vatikan’dır.
En zengin 3 ülke Kanada, Norveç,ABD’dir.
En fakir 3 ülke Sierra Leone, Nijer, Etiyopya’dır.
En çok ülke ile sınır komşusu olan ülke 15 ülke ile Çin’dir. 
En uzun ve kesintisiz sınır ABDKanada arasındadır

Jeomorfoloji

Yeryüzü şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. Jeo yani “yer”, morfo, yani “şekil” ve -loji yani “bilim”. Jeomorfoloji (geomorphology), karalar üzerinde ve denizaltında yerkabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri (landforms) inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafi dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır.

Yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesi hem iç, hem de dış güçlere bağlıdır. Yüzeydeki yükselmelere dünyanın içindeki güçler, yani iç güçler yol açar. Buna karşılık dış güçler, yani dalga, akıntılar, rüzgar ve buz bu yükseltileri yeniden düzleştirmeye çalışır. Tektonik ve magmatik olaylar, arazi yapılarının farklılığı ve dış güçlerin farklı etkileri çok çeşitli yeryüzü şekillerinin oluşmasına yol açar.