pazaryeli

Ticaret Yap Cesur Ol Para Kazan

 

CV (ÖZGEÇMİŞ) HAZIRLAMA

Curriculum Vitae kelimelerinin baş harflerinden oluşan CV Türkçede öz geçmiş anlamına gelmektedir. Öz geçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. İyi bir öz geçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne kadar neler yaptığınızı, ne tür becerilerinizin olduğunu, ne bildiğinizi ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir. İşverenler;

· Bizim için neler yapabilir?'

· Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'

· Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'

· Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'

gibi sorulara cevap arar. Dolayısıyla öz geçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor

nitelikte olmalıdır. Kısacası öz geçmişiniz işverenlere; 'Ben bu işi yapabilirim.' 'Ben bu işi

istiyorum.' 'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim' mesajlarını verebiliyor olmalıdır.

Öz geçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik

olarak öz geçmişinizi hazırlıyor olmalısınız. Öz geçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve

başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik (uzman) olarak bir

pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, öz geçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış

olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek

hazırlanmış öz geçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha

uygun olabileceğinizi gösterebilecektir. Diğer bir deyişle, tek ve standart bir öz geçmiş

yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş öz geçmişler hazırlamak daha

yararlı olacaktır.

Öz Geçmiş Türleri

Kullanılan öz geçmiş türleri şunlardır:

· Kronolojik öz geçmiş

· Fonksiyonel öz geçmiş

Kronolojik (Zaman Sıralı) Öz Geçmiş

Günümüzde en sık kullanılan CV şeklidir. Bu formatta kişi aldığı tüm eğitimi ve iş

tecrübelerini, en son iş tecrübesinden ve eğitiminden geriye doğru bir tarih sırasında yazar.

Bu tip CV’de çalıştığınız tüm işleri ve alanları detaylı bir şekilde tarihleriyle

göstermiş olursunuz. Bu nedenle inceleyen kişi, genel olarak sizin geçmişinize yönelik ana

bilgileri kolayca anlayabilir.

Buna karşın iş hayatınıza uzun zaman ara vermişseniz bu formatı tercih etmeyin.

Kronolojik olarak yazdığınız için aradaki boş zaman dilimleri, okuyanın zihninde soru

işaretleri doğmasına neden olabilir.

Fonksiyonel (İşlevsel) Öz Geçmiş

Profesyonel iş hayatında çeşitli uzmanlık alanlarında tercih edilen formattır. Kişi,

sahip olduğu iş tecrübelerini uzmanlık alanları altında toplayarak sunar. Bu format daha çok, becerileri ve başarıları ön plana çıkarmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Önümüzdeki yıllarda değişen iş yaşamı kurallarına paralel olarak, kıdemden çok

şirketler için asıl önemli olan beceri ve uzmanlıkları ortaya çıkaran işlevsel CV’lerin

yaygınlık kazanacağına kesin gözle bakılmaktadır. Özellikle arka arkaya aynı iş alanında,

birçok değişik iş yerinde çalışmış iseniz tercih edeceğiniz format bu olmalıdır.

Çünkü aynı işleri yapmış, sadece iş yerlerinin ismi değiştirilmiş uzun bir CV’nin,

okuyan için pek bir çekiciliği yoktur. Eğer uzun süre çalışma hayatına ara vermişseniz ya da aynı alanda çok iş değiştirmişseniz gene bu formatı kullanmanız yararlı olabilir. Bu şekilde okuyanın dikkatini tecrübelerinize çekmiş olursunuz.

Öz Geçmişin Biçimi ve Formatı

CV’lerin belirli bir formatta hazırlanması gerekir. CV hazırlarken dikkat edilecek

hususlar aşağıdaki gibidir.

ü Öz geçmişin uzunluğu

Her şeyden önce CV çok uzun veya çok kısa olmamalıdır. Gerçekte herhangi bir

kısıtlama yapılmamasına rağmen CV ideal olarak bir sayfayı geçmemelidir. Bununla

beraber genellikle CV’ler bir sayfayı geçmez diye birçok önemli bilgiyi tek bir sayfaya

sığdırmaya çalışmayınız.

Aynı şekilde bir sayfaya sığabilecek bilgileri gereksiz birtakım bilgilerle ve abartarak

uzatmaya çalışmayınız. CV’nizi yazarken potansiyel bir iş ilişkisi kurduğunuzu asla

unutmayınız. Gereksiz kişisel bilgiler yazmaktan sakınınız. Akılda kalabilecek nitelikte,

anahtar kelimeler kullanmaya dikkat ediniz.

ü Öz geçmiş neyle yazılmalı?

Günümüzde içeriği rahat anlaşılır ve etkili bir CV hazırlamak ve gerektiğinde

değişiklikler yapmak için bilgisayar kullanınız.

Kelime işlem programlarında örnek CV’lerden de yararlanabilirsiniz.

Bilgisayarda mevcut olan çok çeşitli karakterlerden istediğiniz birini kullanmanız

mümkündür. Ancak CV’nizin tümünü tek bir karakter kullanarak yazmayı unutmayınız.

‘Arial’, ‘Times New Roman’ ideal olarak kullanabilecek karakterlerdir. 11 ya da 12 punto

ile oldukça okunaklı bir CV yazabilirsiniz.

ü Nasıl bir kâğıt kullanılmalı?

Kullanılacak kâğıt için bir şart yoktur fakat uygun olan kaliteli beyaz kâğıttır. Böylece

hem aslı hem de fotokopisi kaliteli olur.

ü Fotoğraf olmalı mı?

Eğer fotoğraflı CV isteniyorsa mutlaka CV’nize vesikalık bir fotoğrafınızı ekleyiniz.

Fotoğrafınızın sizin en doğal halinize yakın olmasına dikkat ediniz. Özellikle fotoğraf

istenmemiş ise koymakta ısrar etmenize gerek olmayabilir.

ü Referanslar

Hiçbir işveren, CV’nizdeki referansları tek başına ele alıp size iş vermez. Referanslar,

sizin kişiliğiniz ya da çalışma sisteminiz hakkında doğru bilgileri verebilecek kişilerdir.

Genelde 3 referans yeterlidir. Referans listesine yazılacak kişilerin adını,

unvanını/pozisyonunu, adres ve iş saatleri içinde ulaşılabilecek telefonunu mutlaka yazınız.

ü Nasıl teslim etmelisiniz?

Öz geçmiş katlanmamalı, kağıda uygun bir zarfa konulmalı kesinlikle faks

çekilmemelidir. Çünkü özenle yazdığınız öz geçmiş faks makinesinden geçince sıradan bir

öz geçmiş olur ve özeliğini kaybeder.

Öz Geçmişte Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

Öz geçmişte yer alması gereken başlıklar aşağıdaki gibidir.

ü İsim, e-mail, telefon, adres

CV’nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için CV’nize yazmış

olduğunuz adres ve irtibat numaralarından başka bir olanaklarının olmadığını unutmayınız.

Uygun olan üst ortaya büyük harflerle yazılanıdır. Genellikle sol üst köşeye yazılır

fakat bu hatalı bir yazımdır çünkü dosyalandığı zaman bu bilgilerin okunması zorlaşır.

ü Eğitim

Yeni mezun ya da öğrenci iseniz bu bölümü mümkün olduğunca uzun tutup iş

tecrübenizden daha önce yazmanızda fayda vardır. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili olarak,

pozisyonu destekleyebilecek derslerinizi listeleyebilirsiniz.

Eğer belli bir iş tecrübesine sahipseniz eğitim kısmını, iş tecrübesinden sonra

yazmanız daha doğrudur.Okullarınızı yazarken aşağıda yazılı olan bilgilere mutlaka yer

verin:

· Mezuniyet yılı

· Mezuniyet derecesi

· Bölüm

· Adı ve yeri

Bunların yanı sıra yaptığınız özel projeler, aldığınız kurslar, katıldığınız eğitim ve

seminerler ve son olarak başvurduğunuz pozisyona uygun teknik becerilerinizi

yazılabilirsiniz.

ü İş/kariyer hedefi

İş/kariyer hedefinizin CV’nizde yer almasını istiyorsanız bunu son derece açık ve

sınırları çizilmiş bir şekilde ifade etmelisiniz. Bunu yaparak işverenin sizi istediğinizden

başka bir pozisyonda konumlandırmasının önüne geçmiş olursunuz. Doğru bir ön mektup ile başvurunuzun değerlendirilme şansını artırabileceğinizi unutmayınız.

ü Ön mektup yazımı

Eğer, CV’mi gönderirken ön mektup yazmama gerek yok, nasıl olsa kimse

okumuyor, gibi düşünceler taşıyorsanız tekrar düşününüz.

Araştırmaların sonuçları potansiyel işveren konumundaki firmaların birçoğunun sizin

hakkınızda ilk izlenimlerini ön mektubunuzu okuyarak oluşturduklarını göstermiştir. Ön

mektubunuz ile en iyi izlenimi bırakabilmek için önce yazdığınız mektubun önemini iyi

kavramış ve üzerinde düşünmüş olmanızın büyük faydası vardır. Burada geçmişinizde

önemli ve altını çizmekte yararlı gördüğünüz özelliklerinizi özetle belirtirsiniz.

Ön mektup aynı zamanda fikirlerinizi nasıl organize edebildiğiniz ve kendinizi ne

açıklıkta belirtebildiğinizin aynası olarak algılanır. Ön mektubu tanımlayabilecek bir

benzetme, onu suya atılan bir taş gibi görmektir yani ilk hareketi yaratan ve sonra

büyüyecek halkaların başlangıcı şeklinde görülebilir.

ü İş tecrübesi

İş tecrübesine sahip iseniz bu bölümün CV’nizin en önemli kısımlarından biri

olduğunu unutmayınız.

CV’nizi inceleyen kişi daha önceki tecrübelerinize, başarılarınıza ve o firmaya neler

katmış olduğunuza bakarak kendi firmasına uygun olup olmadığınıza karar verir.

Firmaların kendilerine yapılan başvuruları değerlendirmede birçok değişik ölçütleri

olabilir. Ancak bunlar arasında satış artışı ve verimliliğin artması gibi hususlar en çok

dikkate alınanlardır. Bu nedenle varsa bu tip başarılarınızı CV’nizde öne çıkarınız. Bu

bölümde, daha önce çalıştığınız iş yerlerinin adlarına ve o yerlerdeki pozisyonunuzun

başlayış ve bitiş tarihlerine (ay ve yıl) ve unvanınıza yer veriniz.

ü Yabancı dil

Eğer herhangi bir yabancı dil bilmiyorsanız, CV’nizde bu bölüme hiç yer vermeyiniz.

Bir ya da daha çok sayıda yabancı dil biliyorsanız bunları derecelendirme yaparak yazınız.

Başvurduğunuz iş “yerine karşı, görüşme sırasında ya da daha sonraki zamanlarda zor

duruma düşmemek için, dil bilginizi ölçmek için yapılacak testte çıkacak olası sonuçları göz önüne alarak derecelendirme yapınız.

Eğer yabancı dille eğitim yapan bir kurumdan mezun olduysanız, diliniz için "çok iyi"

dediğiniz zaman bunu yeteri kadar desteklemiş olursunuz.

Bir kursa giderek dil öğrenmiş iseniz derecenizi, hangi kursa, hangi yıllarda, ne süre

ve sıklıkta gittiğinizi yazmanız inandırıcı olmanız açısından tatmin edici olur.

ü Hobiler ve aktiviteler

Kendinizi olduğunuzdan başka biri gibi göstermeye çalışmayınız. Genellikle bu

bölümde kişiler gerçek hayatlarında hiçbir zaman ilgi duymadıkları ya da hakkında hiçbir

şey bilmedikleri aktiviteleri yazarlar.

Sırf yazmış olmak için gerçekte yapmadığınız şeyleri yazmayınız. Eğer gerçekten

kitap okuyorsanız ne tür kitaplar okumaktan hoşlandığınızı belirtebilirsiniz.

ü Kişisel bilgiler bölümünü nasıl yazmalıyız?

Bu bölüme doğum tarihiniz, medeni haliniz, ehliyetiniz, askerlik durumunuz ve

fiziksel özellikleriniz yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur eğer başvuracağınız iş

yerine bir şey katmayacaksa gereksiz bilgileri yazmamanızdır. Meselâ sizin medeni

durumunuz onlar için önemli değilse bunu yazmanızın pek bir anlamı yoktur.

ü Referans Bölümünü

İşverenler referans olarak sizler hakkında iyi şeyler söyleyecek kişilerin isimlerini

verdiğinizi bilir. Onun için referans verdiğiniz kişiler, önde gelen söz sahibi kişilerden

olursa işveren o kişiyi aramasa bile işveren üzerinde iyi bir etki bırakmış olursunuz.

CV'nizin Zayıf Yönlerini Kuvvetlendirme

Cv’nizi yazarken zayıf yönlerinizi avantaja dönüştürmek için aşağıdaki yöntemler

kullanılır.

ü Gençlik faktörü

Eğer genç iseniz bunu bir avantaj olarak sergileyebilmelisiniz. Örneğin siz tecrübeli

insanlardan belki daha az paraya, daha az cazibeli görevlerde, uzun veya tercih edilmeyen

saatlerde, belli bir konuda uzmanlaşmanıza olanak tanımayan çok yönlü bir pozisyonda

çalışabilirsiniz.

ü Yeni mezunum yeterince tecrübem yok

Yeni mezunsunuz ve başvurduğunuz pozisyonda sizinle aynı eğitim seviyesinde fakat

daha tecrübeli kişilerle yarışıyorsunuz. Bu durumda okulunuzu bir iş tecrübesi olarak

düşünün ve başvurduğunuz pozisyonla ilgili aldığınız derslerden, konuya yakın olacak

projelerinizden ve bütün bunların size sağladığı bilgi ve becerilerden söz ediniz.

Pozisyonun gerektirdiği tüm bilgi ve becerilere ve bunları talip olduğunuz işte

uygulayabilme potansiyel ve yeteneğine sahip olduğunuza karşınızdakini ikna edecek

şekilde yazınız.

ü İş/kariyer hedefimi koyamadım

İş/kariyer hedefinizi CV’nize koymak zorunda değilsiniz. Eğer gerçekten kendinize

henüz uzun vadeli bir hedef belirleyememişseniz, kısa süreli hedefler koymakla başlayınız.

Bunu yaparken aynı zamanda başvuracağınız pozisyonu da düşünerek hedeflerinizi

belirleyebilirsiniz. Ayrıca değişik iş yerlerine yaptığınız başvurularda değişik iş/kariyer

hedefleri koyabilirsiniz.

ü Pozisyonun gerektiğinden fazla bilgi ve tecrübeye sahibim

İnsanlar uzun süre işsiz kalmak yerine, genellikle istediklerinden daha azla yetinmek

durumunda kalabilirler. Kimi zamanlar belli bir pozisyona başvuran adaylar, pozisyonun

gerektirdiğinden daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olabilirler. Bu tip durumlarda işveren,

sanılanın aksine sizi tercih etmeyebilir. Bu durumdan kurtulmak için eğer işi istiyorsanız,

CV’nizde, gerçekte pozisyonun gerektirdiğinden daha kalifiye olduğunuzu yazmamalısınız.

Görüşme sırasında sahip olduğunuz bilgi ve becerinin, pozisyonun gerektirdiğinden

daha fazla oluşunu bir avantaja çevirerek, bu konudaki zengin tecrübenizin söz konusu işi

yapmakta önemli bir avantaj olduğunu belirtmelisiniz.

ü Kariyer/İş alanımı değiştirmek istiyorum

Bu durumda fonksiyonel (işlevsel) CV tipini kullanmak en doğrusudur. Kariyer/iş

alanınızı değiştirme nedeninizi, muhatabınıza net bir şekilde açıklamalısınız. Bunun için

CV’nizin başında yer alacak olan kariyer/iş hedefiniz bölümünü, yeni planınıza göre

düzenlemeli ve bu hedefe ulaşabilmek için geçmişte edinmiş olduğunuz tecrübelerin size

yeni alanınızda ne kadar faydalı olacağını belirtmelisiniz.

ü İşten çıkarılmalar

CV’nizde yer alacak bilgiler arasında, daha evvelki işinizden ayrılma ya da atılma

nedenini yazmak zorunda değilsiniz. CV’nizi okuyan kişiye önceki tecrübelerinizden elde

ettiğiniz başarılarınızı ve size artı değer kazandıran özelliklerinizi sununuz.

Unutmayın ki işten ayrılmalar ya da işten atılmalar çok zaman performansınızın

düşük olmasından değil, genellikle insan ilişkilerindeki istenmeyen çekişmelerden doğar.

Bu konular büyük bir ihtimalle iş görüşmelerinde size sorulacaktır. Bu nedenle olası böyle

zorlu sorulara karşı iş görüşmelerinden önce hazırlanmalısınız.

ü İş/kariyer hayatınızdaki boşluklar

Birçok insanın iş hayatında belli sebeplerden dolayı boşluklar olabilir. Örneğin dört

sene bir şirkette çalışmış ve tekrar okula dönüp eğitiminizi bir üst seviyeye çıkarmaya karar vermiş olabilirsiniz. Bu tip durumları CV’nizde rahatlıkla belirtebilirsiniz.

Öz Geçmiş Yazımı ile İlgili Dikkat Edilecek Unsurlar

Öz geçmiş yazımı ile ilgili dikkat edilecekler aşağıdaki gibidir.

· Kompozisyon düzeninde, düz yazı gibi yazmayınız.

· Çok fazla değişik punto kullanmayınız.

· Satır başlarının hizalı olup olmadığına dikkat ediniz.

· Çok küçük ve silik harfler kullanmayınız.

· Başlıkları a,b,c, harfleriyle maddelemeyiniz.

· Öz geçmişin tümünü büyük harfle yazmayınız. Büyük harfi dikkat çekmek

istediğiniz bölümlerde kullanınız.

· Yine aynı nedenle her şeyin altını çizmeyiniz.

· Başarıları ifade ederken; aktif, pozitif, etkileyici fiiller kullanınız.

· “Yaptım-ettim” gibi ben merkezli ifadeler yerine, “yaptı-etti” gibi ifadeler

kullanınız.

· Sağladı, organize etti, koordine etti gibi başkalarının da desteğini içeren, ekiple

birlikte çalışıldığını bildiren ifadelere yer veriniz.

Başvurularda Ön Mektup (Kapak Yazısı) Kullanımı

Kapak yazısı (cover letter) öz geçmişe ek olarak yazılan ve öz geçmişte belirtilmeyen

kariyer hedeflerinizin ve kariyeriniz açısından önem taşıyan noktaların vurgulanmasına

yardımcı olur.

Kapak yazısı bilgi ve becerilerinizi tümüyle anlatacağınız bir yazı değil, öz

geçmişinize destek olacak genel beklentilerinizi ortaya koyduğunuz bir metindir. Kapak

yazısı size kendinizi tanıtma, öz geçmişinizi kişiselleştirme, beceri ve deneyimlerinizin

işverenin ihtiyaçlarına uygunluğunu belirtme fırsatını sunar. Kapak yazısı işverenin iletişim becerilerinizi, detaya verdiğiniz özeni ve yazılı iletişiminizin kalitesini analiz edebilmesini sağlar.

Ön Mektup Yazısı Yazmak İçin İpuçları

Ön mektup yazısı yazmak için gerekli ipuçları aşağıdaki gibidir.

· Kapak yazısı bir anlamda pazarlama yazısıdır.

· Kapak yazınızı pozisyonun gerekliliklerine ve işverenin ihtiyaçlarına göre

hazırlayınız.

· Neden pozisyona ilgi duyduğunuzu, motivasyonunuzu ve güçlü yanlarınızı

belirtiniz.

· Pozisyonun sizin için ne kadar önemli olduğunu değil, iş yerine getireceğiniz

katma değeri anlatınız.

· Kapak yazınız kısa ve öz olmalı, bir sayfayı geçmemelidir. Hiçbir işveren hayat

hikâyenizi okumak istemez.

· Tek ve standart bir kapak yazısı yazmak yerine kapak yazınızı başvurduğunuz

pozisyona ve şirkete göre kişiselleştiriniz.

· Kariyer hedeflerinizi ve amacınızı açıkça belirtiniz.

· Öz geçmişinizi tekrarlamayınız.

· Kapak yazınızda becerilerinizi ve başarılarınızı anlatınız.

· "Ben" ile başlayan çok fazla cümle kullanmayınız ve aktif tanımlamalar yapınız.

· Çelişkili cümleler kullanmayınız.

· Kapak yazınızda kısa paragraflar kullanın ve kolay okunabilir olmasına özen

gösteriniz.

· İmla ve gramer hatası olmaması için tekrar kontrol ediniz. Mümkünse bir

başkasına okutunuz.

· Kapak yazınızı imzalamayı unutmayınız.

· Kapak yazınızı göndermeden önce kendinize şu soruları sorunuz:

· Kapak yazısı yeterince açık mı?

· Kapak yazısı net mi? Söylemek istediğim her şeyi en kısa şekilde

söyleyebildim mi?

· Şirkete sunabileceğim katma değer açık mı?

· Bu pozisyon ile ilgili tüm bilgi, beceri ve başarılarımı sundum mu?

Ön Mektup Nasıl Yazılır

Genelde her türlü yazıda olduğu gibi ön mektuplarda da giriş, gelişme ve sonuç

bölümlerinin olması önerilmektedir. Her bir bölüme ne kadar önem verileceği, ne kadar

bilgi aktarılacağı size, başvurduğunuz şirkete ve ilgilendiğiniz pozisyonlara göre değişiklik

gösterebilir.

ü Giriş

Bu bölüm işverene kim olduğunuzu, eğer ilan başvurusu ise bu ilanı nerede

gördüğünüzü açıkladığınız yerdir. Kendinizi, başvurduğunuz pozisyon ile ilişkilendirmenizi

sağlayacak şekilde kısa cümlelerle tanıtabilirsiniz. Neden öz geçmişinizi göndererek bu

şirkete başvurduğunuzu, iş ilanına başvuruyorsanız ilanı nerede ve nasıl gördüğünüzü

belirterek, ilan başvurusu değil genel bir başvuru ise kariyer beklentilerinize kısaca

değinerek açıklayabilirsiniz.

ü Gelişme

Bu bölümde kısa cümlelerle ve açık bir şekilde başvurduğunuz şirket ve pozisyon ile

neden ilgilendiğinize, hangi özelliklerinizin size bu pozisyonda avantaj sağlayabileceğine ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki başarılarınıza değinerek sizin neden değerlendirmeye alınmanız gerektiği konusunda okuyucuda ilgi uyandırın.

Bu bölümde sahip olduğunuz niteliklere genel olarak değinerek başlayıp ardından

gerekirse detaya inerek örneklerle bu özelliklerinizi destekleyebilirsiniz. Daha sonra şirket

ve başvurduğunuz görevle ilgili ne tür bilgilere sahip olduğunuza ve neden bu göreve uygun olabileceğinize okuyucunun dikkatini çekebilirsiniz.

ü Sonuç

Bu bölümde, başvuru amacınızdan, şirket hakkında bildiklerinizden ve ulaşmak

istediğiniz sonuçlardan bahsedebilirsiniz. Ön mektubun amaç kısmını, paragraf halinde ya

da bir liste halinde yazabilirsiniz.

Şirket hakkındaki bildiklerinizi, neden onları seçtiğinizi ve neden onlarla çalışmak

istediğinizi açıklarken kullanabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bilgiler başvuracağınız pozisyon ile değişmekle birlikte genel

olarak şirketin piyasadaki referansları, satış rakamları veya cirosu, şirket büyüklüğü (hem

Türkiye'de hem de yurtdışında), şirket kültürü ve yönetim felsefesi gibi aslında o şirketteki tüm çalışanları ve çalışmak isteyenleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olduğunuzu gösterin. Böylece başvurduğunuz şirketler sizin özellikle onları seçtiğinizi düşünebilir ve mektubunuz amacına daha kolay ulaşabilir.

Kapanış cümleniz ise sadece okuyucuya, zamanını ayırdığı ve sizi olumlu bir aday

olarak değerlendirdiği için teşekkür ettiğiniz yer olmamalı. Burası aynı zamanda bundan

sonra sizin iletişimi nasıl sürdüreceğinizi (telefon veya e-mail ile), onları, görüşme

randevusu belirleyebilmek için ne zaman arayacağınızı belirttiğiniz yerdir.

Ön mektubunuzu göndermeden önce anlam, gramer ve noktalama işaretlerinde

olabilecek hataları düzeltmek amacıyla son bir kez daha okuyunuz. Tüm adımları

tamamladıysanız imzanızı atarak (veya “Gönder”e tıklayarak) mektubu bitirebilir ve

başvurunuzu yapabilirsiniz.

Örnek 1:

Sn. Ertan BULUT

Emlak komisyoncusu

X A.Ş.

Kartal / İSTANBUL

6 Kasım 2008

Sayın Ertan BULUT,

1 Kasım 2008 tarihinde İnsan Kaynakları gazetesinde çıkan ilanınızdaki emlak danışmanı

pozisyonu ile ilgileniyorum.

Emlak sektörlerinde çeşitli pozisyonlardaki 3 yıla yakın iş deneyimimin, ilanda belirtilen

"tüm emlak pazarlaması"nda farklılık yaratarak değer katabilmem için bana önemli bir

avantaj kazandıracağı inancındayım.

Ekte sunduğum öz geçmişimde birikimim ve becerilerim ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Dünya çapında tanınan önemli markalar yaratan ve emlak sektöründe dinamizmi ile öne

çıkan kuruluşunuzda kariyerime devam etmek istiyor, konu ile ilgili cevabınızı bekliyorum.

Saygılarımla,

Ahmet ARİF

Örnek bir kapak yazısı

Örnek 2:

Sayın İlhan SAĞLAM

Genel Müdür

GS EMLAK AŞ

Cimbom Yolu Şampiyon Sok.

No: 1905 Mecidiyeköy/İST

27 EKİM 2010

Sayın İlhan SAĞLAM,

25 Ekim tarihli “x” gazetesinde yer alan “ emlak danışmanı” ilanınız ilgimi çekti. Söz

konusu pozisyonun benim deneyim, bilgi ve becerilerime oldukça uygun olduğunu

düşünüyorum.

Y şirketinde “ emlak danışmanı” olarak çalıştığım süre içerisinde yaptığım pazar analizleri

ile yeni müşteriler kazandırarak ve müşteri memnuniyetini hedeflenen orandan daha

fazlasına çıkararak şirketimin kârlılığını önemli ölçüde artırdım.

Bugüne değin görev aldığım tüm şirketlerde araştırmacı, yenilikçi ve fırsat yaratan bir rol

alarak, şirketlerimin daha etkin bir yapıya kavuşmasını sağladım. Bahsettiğim araştırmacı

kişiliğim, yenilikçi yapım ve bugüne kadar gösterdiğim performans ve geniş tecrübem ile

şirketiniz için de son derece yararlı olacağıma inanıyorum.

Kasım ayı içerisinde bir görüşme için uygun olabilirim. Pozisyonun gerekliliklerini ve

benim bu pozisyonun gerekliliklerine uygunluğumu görüşmek üzere sizden haber

bekliyorum.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Selma GÜLER

Örnek bir kapak yazısı