pazaryeli

Ticaret Yap Cesur Ol Para Kazan

TİCARET MESLEK LİSESİ

PAZARLAMA  ve PERAKENDE ALANI SATIŞ ELEMANLIĞI DALI

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ

ÇALIŞMA PROGRAMI

EYLÜL

  1. HAFTA

·         Müşterinin demografik yapısını tespit etmek

a)      cinsiyet yönünden dağılım

b)      yaş grupları yönünden dağılımı

c)      bölge yönünden dağılımı

d)      gelir yönünden dağılımı

·         Çalışanların  birbirleri ile ilişkileri

a)      Dayanışma

b)      Davranış tahmini

c)      Alışkanlıklar
 
 

EKİM

  1. HAFTA

·         Müşteri  isteklerini tespit etme

·         Müşterilerle ilişkiler geliştirme

·         Empati kurmak
 
  1. HAFTA

·         Müşteriyi dinleme ve anlama

·         Beden dili ile iletişim

·         Anket düzenleme ve değerlendirme
 
 
  1. HAFTA

·         Hukukun temel kavramları

a)      Toplumsal düzen kuralları

b)      Yazılı kaynaklar

c)      Yazısız kaynaklar
 
 
  1. HAFTA

·         Kişi

a)      Gerçek kişi

b)      Tüzel kişi

·         Maliyet üzerinden kâr ve zarar yüzdesini bir örnekle hesaplama
 
 

KASIM

1.      HAFTA

·         Haklar

a)      Şahsi haklar

b)      Ayni haklar

·         Satış üzerinden kâr ve zarar yüzdesini bir örnekle hesaplama
 
 

2.      HAFTA

·         Borçlar

a)      Borç ilişkisi

b)      Borç ilişkisinin kaynakları

c)      Borcun sona ermesi
 
 

3.      HAFTA

·         Suç ve ceza

a)      Suç

b)      Kabahat

c)      Cürüm ve kabahat ayırımı

d)      Ceza hukukunun genel ilkeleri
 
 

ARALIK

1.      HAFTA

·         Anayasal ilkeler

a)      Demokrasi

b)      Laiklik

c)      Sosyal devlet

d)      Hukuk devleti

e)      Kuvvetler ayrılığı
 

2.      HAFTA

·         Anayasal haklar

a)      Temel haklar

b)      Sosyal ve ekonomik haklar

c)      Siyasi haklar
 

3.      HAFTA

·         Anayasal ödevler

a)      Vergi

b)      Vatan hizmeti

c)      Oy kullanma

d)      Yasalara uyma

e)      Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması
 

4.      HAFTA

·         Evrensel kabul görmüş tüketici hakları

a)      Ayıplı mal

b)      Ayıplı hizmet

c)      Satıştan kaçınma

d)      Taksitli, kampanyalı ve kapıdan satışlar
 

5.      HAFTA

·         Evrensel kabul görmüş tüketici hakları

a)      Tüketici kredisi

b)      Kredi kartları

c)      Abonelik sözleşmesi

d)      Mesafeli sözleşmeler

e)      Ticari reklâm ve ilanlar

f)       Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler
 

OCAK

1.      HAFTA

·         Satış sonrası hizmet

a)      İade ve değişimler

b)      Sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri

c)      Yedek parça stoku
 

2.      HAFTA

·         Garanti belgesi

a)      Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

b)      Garanti süresi ve koşulları

·         İletişim, sunum ve ikna becerilerini geliştirme
 

3.      HAFTA

·         Ödeme kaydedici cihazlar

a)      Elektronik yazar kasalar

b)      Yazıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler

c)      Elektronik terminaller
 

4.      HAFTA

·         Satış işlemleri

a)      Ürün satışı

b)      Barkot

·         Tahsilât işlemleri

a)      Nakit ödeme

b)      Kredi kartı ile ödeme

c)      Alış-veriş çeki ile ödeme

d)      Ticket ile ödeme

e)      Bono (emre muharrer senet)

f)       Çek
 
 

ŞUBAT

1.      HAFTA

·         Belge düzenleme

a)      Fatura

b)      İrsaliye

c)      İrsaliyeli fatura

d)      Perakende satış vesikaları
 
 

2.      HAFTA

·         Ürün ve firma bilgisi

a)      Ürün tanıma

b)      Firma bilgisi

c)      Ürün ve kalite
 

MART

1.      HAFTA

·         Stok bilgisi ve sipariş verme

a)      Stok takibi

b)      Stok devir hızı

c)      Sipariş verme
 
 

2.      HAFTA

·         Satış koşullarının belirlenmesi

a)      Fiyatlandırma

b)      Mağaza stoklarının yönetimi

c)      Şirket kredi kartları
 
 

3.      HAFTA

·         Standlar

a)      Stand düzenleme

b)      Dönemsel mağaza yerleşimi

c)      Kampanya işaretlendirme

d)      Vitrinler
 
 

4.      HAFTA

·         Depolama ve depolama teknikleri

a)      Klasik depolama

b)      Modern depolama

c)      Kontrol yöntemleri

d)      Yükleme sembolleri
 
 

5.      HAFTA

·         İkinci sınıf tacirlerin düzenledikleri  muhasebe defterleri

a)      İşletme hesabi defteri

b)      İşletme hesabı defterine işlenmeyen belgeler

c)      Sene  sonu işlemleri

d)      Yeniden açılış işlemleri
 
 

NİSAN

1.      HAFTA

·         Tek düzen hesap planı

a)      Varlık hesapları

b)      Kaynak hesapları

c)      Gelir tablosu hesapları

d)      Maliyet hesapları
 
 

2.      HAFTA

·         Birinci sınıf tacirlerin düzenledikleri muhasebe defterleri

a)      Yevmiye defteri (günlük defter)

b)      Defter-i kebir (büyük defter)

c)      Envanter ve bilanço defteri
 
 

3.      HAFTA

·         Muhtasar beyanname

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

c)      Beyannamenin düzenlenmesi
 
 

4.      HAFTA

·         KDV beyannamesi

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

c)      beyannamenin düzenlenmesi
 
 

MAYIS

1.      HAFTA

·         Geçici vergi beyannamesi

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

d)      Beyannamenin düzenlenmesi
 
 

2.      HAFTA

·         Yıllık gelir vergisi beyannamesi

a)   Kullanım amacı

b)   Beyan şekli ve zamanı

c)   Beyannamenin düzenlenmesi
 
 

3.      HAFTA

a)      Özel tüketim vergisi beyannamesi

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

c)      Beyannamenin düzenlenmesi
 
 

4.      HAFTA

·         Kurumlar  vergisi beyannamesi

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

c)      Beyannamenin düzenlenmesi

·         Banka ve sigorta muameleleri  vergisi beyannamesi

a)      Kullanım amacı

b)      Beyan şekli ve zamanı

c)      Beyannamenin düzenlenmesi
 
 

HAZİRAN

1.      HAFTA

·         Dönem sonu işlemleri

a)      Dönem sonu işlemlerinin gerekliliği

b)      Envanter tanımı ve envanter işlemleri

c)      Envanter çeşitleri
 
 

2.      HAFTA

·         Bilanço

a)      bilançonun biçimsel yapısı

b)      bilanço ilkeleri

c)      bilançonun hazırlanması
 
 

3.      HAFTA

·         Gelir tablosu

d)      Gelir tablosunun biçimsel yapısı

e)      Gelir tablosu ilkeleri

d)      Gelir tablosunun hazırlanması